Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna RODO

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie EDBA prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • aktualnego CV,
  • 1 zdjęcia w formacie takim jak do dowodu osobistego.

Wpisowe i czesne

38 000,- zł za 2 lata programu, wpisowe – 500 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opłaty za studia w wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem semestru, którego płatności dotyczą:

  • opłata jednorazowa: 34.000 zł  – rabat w wysokości 4.000 zł;
  • opłata roczna: – 2 raty po 17.500 zł – rabat 3.000 zł, łączna kwota 35.000 zł;
  • opłata semestralna: – 4 raty po 9.500 zł, łączna kwota 38.000 zł;
  • opłata miesięczna:  – 20 rat miesięcznych po 2.100 zł (czesne 1.900 zł plus opłata manipulacyjna w wysokości 200 zł), łączna kwota 42.000 zł;
  • opłata za fakultatywny przedmiot „Indywidualne seminarium przedmiotowe” – 2.000 zł/semestr (obejmuje 10h w semestrze)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
36 1130 1017 0020 1471 2920 0001

Możliwości dofinansowania studiów

Istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych.

  1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegółowe informacje można znaleźć na stronach powiatowych urzędów pracy.
  2. Program „Pożyczki na kształcenie” – jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna (z możliwością częściowego umorzenia – do 25% jej wartości). Możliwe jest całkowite sfinansowanie studiów (link tutaj). Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aby zgłosić swoją kandydaturę zarejestruj się on-line. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 31 lub 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl
rekrutacja trwa do 8 października 2023 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki

Program studiów skierowany jest do osób na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za kontrolę i aktywne zarządzanie firmą, a także do osób planujących i podejmujących decyzje strategiczne w sferze działalności finansowej firmy. Kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie, wymagane jest minimalne doświadczenie zawodowe 5 lat.

Organizacja zajęć:
Studia EDBA trwają dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele w godz. 9-18 zgodnie z podanymi harmonogramami zajęć. W ramach studiów będzie zorganizowanych 18 zjazdów.

Terminy zajęć  – 1 rok:

14-15/10/2023
25-26/11/2023
9-10/12/2023
27-28/01/2024
24-25/02/2024
16-17/03/2024
13-14/04/2024
11-12/05/2024
8-9/06/2024