Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna RODO

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie EDBA prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres dhabur[at]inepan.waw.pl. O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Najpóźniej w dniu rozpoczęcia studiów należy złożyć pozostałe wymagane dokumenty:

  • oryginał karty zgłoszeniowej,
  • jedno zdjęcie format taki jak do dowodu osobistego ,
  • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu magisterskiego lub równoważnego,
  • aktualny życiorys (CV),
  • dowód wpłaty wpisowego i czesnego.

Wpisowe i czesne

38 000,- zł za 2 lata programu, wpisowe – 500 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opłaty za studia w wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem semestru, którego płatności dotyczą:

  • opłata jednorazowa: 34.000 zł  – rabat w wysokości 4.000 zł;
  • opłata roczna: – 2 raty po 17.500 zł – rabat 3.000 zł, łączna kwota 35.000 zł;
  • opłata semestralna: – 4 raty po 9.500 zł, łączna kwota 38.000 zł;
  • opłata miesięczna:  – 20 rat miesięcznych po 2.100 zł (czesne 1.900 zł plus opłata manipulacyjna w wysokości 200 zł), łączna kwota 42.000 zł;
  • opłata za fakultatywny przedmiot „Indywidualne seminarium przedmiotowe” – 2.000 zł/semestr (obejmuje 10h w semestrze)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
36 1130 1017 0020 1471 2920 0001

Aby zgłosić swoją kandydaturę zarejestruj się on-line. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 31 lub 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl
rekrutacja trwa do 10 października 2022 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki

Program studiów skierowany jest do osób na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za kontrolę i aktywne zarządzanie firmą, a także do osób planujących i podejmujących decyzje strategiczne w sferze działalności finansowej firmy. Kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie, wymagane jest minimalne doświadczenie zawodowe 5 lat.

Organizacja zajęć:
Studia EDBA trwają dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele w godz. 9-18 zgodnie z podanymi harmonogramami zajęć. W ramach studiów będzie zorganizowanych 20 zjazdów.

Terminy zajęć  – 1 rok:

15-16/10/2022
26-27/11/2022
17-18/12/2022
7-8/01/2023
18-19/02/2023
11-12/03/2023
22-23/04/2023
27-28/05/2023
24-25/06/2023
30/09-1/10/2023