Opinie absolwentów

piotr garski

Piotr Garski, DBA

Co-owner of MORE SOLUTIONS, Ekspert marketingu ds. sprzedaży produktów oraz usług w Internecie i mediach społecznościowych.

Dlaczego wybrał Pan studia w INE PAN

Jedyne, dostępne w Polsce studia EDBA, które umożliwiają dalszy rozwój i dają realną możliwość uzyskania następnego poziom wiedzy oraz prowadzenia badań naukowych.

Co Pana skłoniło do podjęcia studiów EDBA?

Po ukończeniu studiów EMBA był to dla mnie oczywisty wybór i doskonały sposób, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i zadbać o szacunek oraz prestiż.

Co najbardziej wyróżnia program studiów EDBA na tle innych programów Executive?

Niewielka grupa słuchaczy. Łatwość w komunikacji z wykładowcami. Brak akademickiego charakteru programu. Praktyczne i realnie użyteczne spojrzenie na poruszane w trakcie spotkań zagadnienia.

Jakie były Pana oczekiwania i czy studia EDBA je spełniły?

Wiedza, ciekawi ludzie oraz chęć uzyskania konkretnych odpowiedzi na pytania, jakie miałem zamiar zadawać podczas zajęć. Tak, spełniły.

Czy według Pana ukończenie studiów EDBA to dobra inwestycja na przyszłość, czy zdobyty tytuł EDBA pozwala wyróżnić się w środowisku zawodowym i na rynku pracy?

Tak, bardzo dobra inwestycja. Tytuł Doctor of Business Administration (DBA) pozwala na poczucie osobistego spełnienia i daje konkretny sygnał, że mamy do czynienia z ambitną i kompetentną osobą, której można zaufać.

Jaka jest Pana ocena jakości programu studiów EDBA?

Jakość, bardzo wysoka. Trudność zaliczenia, w zależności od przedmiotu i prowadzącego, od truchtu po wyczerpujący maraton 😉 Za darmo, nic nie ma, jest sympatycznie, partnersko, ale na tytuł należy solidnie zapracować.

Jak wiedza, doświadczenie oraz nawiązane na studiach kontakty pomagają w pracy i rozwoju Pana kariery?

Na studiach nie było „przypadkowych” osób. Moimi koleżankami i kolegami były osoby o wieloletnim doświadczeniu na kluczowych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach, największych polskich przedsiębiorstwach oraz prywatnych firmach. Część kontaktów jest systematyczna, prywatna, niezmiernie miła i wartościowa. Najprawdopodobniej, zostaną już na długie lata.

Dariusz Jurkiewicz

Automotive / Aerospace

Improvement Manager / Production Manager

Co Pana skłoniło do podjęcia studiów EDBA?

Przede wszystkim chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz prestiż i rozpoznawalność dyplomu Executive DBA.

Dlaczego wybrał Pan studia w INE PAN?

Mój wybór był podyktowany przede wszystkim lokalizacją oraz ofertą programową studiów.

Co najbardziej wyróżnia program studiów EDBA na tle innych programów Executive?

Znani wykładowcy oraz praktycy biznesu.

Jaka jest Pana ocena jakości programu studiów EDBA?

Program EDBA oceniam bardzo pozytywnie, w szczególności dobór prowadzonych przedmiotów i ich formę. Bardzo dobry kontakt z sekretariatem studiów.

Jakie były Pana oczekiwania i czy studia EDBA je spełniły?

Oczekiwania jakie stawiałem temu programowi to przede wszystkim utrwalenie posiadanej wiedzy w oparciu o doświadczenia innych uczestników, wymiana doświadczeń biznesowych jak również budowa networkingu.

Czy studia EDBA przygotowują do napisania rozprawy doktorskiej?

Studia EDBA to jeden z pierwszych kroków przygotowujący studentów do napisania rozprawy doktorskiej. Warto podkreślić, że kierownictwo studiów chętnie rekomenduje potencjalnych promotorów w oparciu o wybór obszaru potencjalnego doktoratu – wg mojej oceny bardzo duży plus.

Czy według Pana ukończenie studiów EDBA to dobra inwestycja na przyszłość, czy zdobyty tytuł EDBA pozwala wyróżnić się w środowisku zawodowym i na rynku pracy?

Sama nazwa programu jest znana i uznawane przez praktyków biznesu nie tylko za granicą ale także w Polsce. Program EDBA jest nowym i unikatowym kierunkiem kształcenia managerów na polskim rynku stąd też nie zbyt wiele osób może się pochwalić tego typu dyplomem. Jeszcze kilkanaście lat temu aby sprawować kluczowe stanowiska w firmach wystarczyło ukończyć studia wyższe, kilka lat wstecz wystarczył dyplom programu Executive MBA. Czy w perspektywie kilku następnych lat dyplom EDBA będzie pomagał w przyszłej karierze? Czas pokaże, wiec lepiej już go posiadać niż dopiero się za nie go zabierać. W moim przekonaniu dyplom EDBA jest dobrą inwestycją na przyszłość dla osób ambitnych, którzy stawiają na własny rozwój.

Jak wiedza, doświadczenie oraz nawiązane na studiach kontakty pomagają w pracy i rozwoju Pana kariery?

Studenci programu EDBA z mojego roku to doświadczeni praktycy z różnych gałęzi biznesu. Kontakty i wymiana doświadczeń to nie tylko dwa lata studiów ale to sieć znajomości na kilka może nawet kilkanaście lat. Nigdy nie wiemy jakiej wiedzy czy informacji będziemy potrzebować za kilka lat, a na dobrych kolegów i koleżanki  zawsze można liczyć.

Komu i dlaczego mógł by Pan polecić studia EDBA?

Program EDBA mogę polecić przede wszystkim ambitnym managerom, którzy chcą zainwestować czas i pieniądze w swój rozwój. Sądzę że tego typu ukończony kierunek będzie podkreślał prestiż oraz poświadczał wiedzę w dynamicznie zmiennym środowisku biznesowym.

Michał Piętal

Co najbardziej wyróżnia program studiów EDBA na tle innych programów Executive?

Nie mam bezpośrednich doświadczeń z innymi programami Executive. Posiadam informacje na różnym poziomie szczegółowości nt.: Leadership Academy in Poland, Singularity University Executive Program, Advanced Management Program czy Top 500 Innovators. Program DBA wydaje się być programem wyważonym, nie nakierowanym na pewien wąski obszar funkcjonowania biznesu (przywództwo, innowacje przerywające, komercjalizacja badań). Na dodatek, realizowany jest przez grono fachowców: praktyków i teoretyków biznesu.

Co skłoniło Pana do podjęcia studiów EDBA?

Nowość samych programów DBA na świecie (ok. 10-15 lat) oraz przez to, spodziewany, wysoki poziom zaawansowania studium, wobec obecnie, upowszechnienia modelu MBA. Kolejny, ważny punkt w życiorysie zawodowym oraz ukierunkowanie i uporządkowanie wiedzy biznesowej i ekonomicznej.

Jaka jest Pana ocena jakości programu studiów EDBA?

Jakość programu DBA oceniam dobrze. Spodziewałbym się jednak, w przypadku poszczególnych przedmiotów, trudniejszego progu zaliczeń. Tzn. niekoniecznie wymagającego zaawansowanej wiedzy, jednak powodującego konieczność poświęcenia większego zakresu czasu na zaliczenie, a przez to na utrwalenie materiału bądź pracę samodzielną. Ponadto jestem zdecydowanie przekonany – wolumenowo – co do ok. 75% zakresu tematycznego studium. Uważam, iż portfel przedmiotów mógłby zostać choćby nieznacznie (o ok. 10%) zmodyfikowany o niezmiernie aktualne tematy (np. B+R+I czy BigData).

Jak wiedza, doświadczenie oraz nawiązane na studiach kontakty pomagają w pracy i rozwoju Pana kariery?

Sądzę, że aby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby odczekać ok. 5 lat po uzyskaniu absolutorium. Na pewno już teraz uważam, iż studia DBA istotnie ułatwiają rozpoczęcie mojego projektu doktorskiego.

Czy według Pana ukończenie studiów EDBA to dobra inwestycja na przyszłość, czy zdobyty tytuł EDBA pozwala wyróżnić się w środowisku zawodowym i na rynku pracy?

Zdecydowanie tak.

Komu i dlaczego mógł by Pan polecić studia EDBA?

Studium DBA poleciłbym każdemu kto zajmuje się biznesem lub interesuje się ekonomią, a najlepiej: jedno i drugie. Studia są hybrydą wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, zdecydowanie stanowią ważny punkt w życiorysie osoby około 40-ki. Dla osób pracujących na większości stanowisk, nie posiadających formalnego wykształcenia ekonomicznego, studium pozwala poszerzyć horyzonty oraz nabrać rzeczywistej pasji do ekonomii oraz biznesu jako takiego, niezależnie od branży. Dodatkową grupą docelową, jaka nasuwa mi się na myśl w kontekście studium DBA, wartą wzmianki są pracownicy naukowi (posiadający stopień lub tytuł naukowy), którzy (i) wdrażają wyniki badań do gospodarki bądź posiadają takie plany lub (ii) planują intensyfikację współpracy z przemysłem.

Marek Pijar

Trans Południe sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Dlaczego wybrał Pan studia w INE PAN?

Program studiów, prestiż Instytutu.

Co przekonało Pana do podjęcia studiów EDBA?

Chęć dalszego rozwoju osobistego oraz nowe kontakty.

Czy studia EDBA przygotowują do napisania rozprawy doktorskiej?

Zdecydowanie tak, elementy metodologii badań uwzględnione w programie studiów będą w tym przypadku bardzo potrzebne.

Jakie były Pana oczekiwania i czy studia EDBA je spełniły?

Moje oczekiwania w zakresie osobistego rozwoju oraz praktycznej wiedzy zostały spełnione szczególnie te z obszaru zarządzania i finansów.

Jak wiedza, doświadczenie oraz nawiązane na studiach kontakty pomagają w pracy i rozwoju Pana kariery?

W czasie studiów zabrakło (według mnie) sesji wyjazdowej, która pozwoliłaby na lepszą integrację uczestników programu. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie Absolwentów pozwoli na zniwelowanie tego niedostatku.

Czy według Pana ukończenie studiów EDBA to dobra inwestycja na przyszłość, czy zdobyty tytuł EDBA pozwala wyróżnić się w środowisku zawodowym i na rynku pracy?

Tytuł EDBA pozwala wyróżnić się w środowisku menadżerów wyższego szczebla. Uważam, że to znakomita inwestycja we własny rozwój.