kobieta_hd

Executive Doctor

of Business Administration

wiedza menedżerów jutra!

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

W dzisiejszych czasach najważniejszymi zasobami przedsiębiorstw są wiedza i talent pracowników. To dzięki nim organizacje generują pomysły umożliwiające im rozwój w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Nowoczesne zarządzanie to nowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska, mogą być innowatorami.

Studia “Executive Doctor of Business Administration” w INE PAN to odpowiedź na wszystkie kluczowe problemy współczesnego zarządzania, począwszy od jego miękkich aspektów, takich jak przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja, selekcja i motywowanie pracowników, poprzez zachowanie konsumentów, marketing nowych mediów, zarządzanie finansami i ryzykiem w przedsiębiorstwie, a kończąc na najlepszych wzorcach zarządzania strategicznego dużymi organizacjami i zarządzania w kryzysie.

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „EDBA” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów DBA w Polsce.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    “EDBA” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Wybitni wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Członek Europejskiej Akademii Nauk oraz blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej.  “Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

Prof. dr hab. Andrzej Blikle
Prof. dr hab. Andrzej Blikle

Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Od 2011 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Członek Narodowej Rady Rozwoju. Specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Zainteresowania naukowe obejmują makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją. Jest autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt.

Prof. dr hab. Mariusz Próchniak
Prof. dr hab. Mariusz Próchniak

Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).

Dr hab. Magdalena Kachniewska
Dr hab. Magdalena Kachniewska

Dr hab., prof. INE PAN, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Zajmuje się problematyką rynku pracy i makroekonomią, w tym determinantami popytu i podaży pracy oraz wynagrodzeń. Autor i współautor publikacji poświęconych m.in. znaczeniu świadczeń rodzinnych dla podaży pracy kobiet, elastyczności popytu na pracę, znaczeniu bezrobocia długookresowego dla wynagrodzeń. Wyróżniony w konkursie prezesa NPB na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Bank i Kredyt w 2016 roku.

Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN
Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN

Aktywnie działa na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i sferą publiczną. Zrealizowała klika staży naukowych w przedsiębiorstwach, uczestnicząc między innymi w projektach prowadzonych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. W pracy badawczej i konsultingowej łączy wiedzę i wieloletnie doświadczenia w dwóch nurtach badawczych: Business Process Management oraz Human Resource Management.

Dr hab. Natalia Potoczek, prof. INE PAN
Dr hab. Natalia Potoczek, prof. INE PAN

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

Dr. hab. Bartosz Grucza
Dr. hab. Bartosz Grucza

Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy think tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 24 ekspertów z 15 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.

Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN
Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO.

Dr hab. Waldemar Rogowski
Dr hab. Waldemar Rogowski

Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej, między innymi w sektorach budowlanym, chemicznym, transportowym, obiektów rozrywkowych, parków naukowo–technologicznych, lotniczym.

Dr Joanna Fornalczyk
Dr Joanna Fornalczyk

Wieloletni nauczyciel akademicki oraz wykładowca prawa cywilnego, prawa gospodarczego i postępowania cywilnego w uczelni wyższej, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi również szkolenia z tych dziedzin prawa dla różnego rodzaju instytucji.

Dr hab. Tomasz Szanciło
Dr hab. Tomasz Szanciło

Współpracę z praktyką gospodarczą realizuje jako Dyrektor Centrum Biznesu Międzynarodowego przy Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o., wspierając polskich przedsiębiorców w planowaniu i przygotowaniu ekspansji na rynki zagraniczne i współpracując z zespołem analityków rynkowych z wielu krajów.

Dr hab Piotr Trąpczyński
Dr hab Piotr Trąpczyński

Socjolog, demograf i badacz społeczny. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych i marketingowych zarówno w ujęciu jakościowym oraz ilościowym. Wykładowca SGH i UW. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań jakościowych oraz ilościowych zdobywał podczas pracy w agencjach badania rynku oraz działach badawczych międzynarodowych korporacji takich jak Unilever czy Bristol-Myers Squibb. Uczestniczył w wielu projektach „społecznych”, takich jak np. ewaluacja efektywności wdrożenia programów finansowanych z European Social Found czy badania poświęcone ocenie jakości i zadowolenia z życia mieszkańców Polski.

Dr hab. Krzysztof Tymicki
Dr hab. Krzysztof Tymicki

Prowadził szkolenia i brał udział w projektach na zlecenie wielu firm i organizacji, w tym Narodowego Banku Polskiego, Banku Światowego, Poczty Polskiej, PZU, UFG, ministerstw i banków komercyjnych.

prof. dr hab. Bartosz Witkowski
prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości oraz nowych technologii w miastach polskich, gdzie min. przy współpracy z samorządami  Polski  oraz Litwy w roku 2019, fundacja ustanowiła Rekord Guinnessa.  ArchitectsPL należy do Polskich prekursorów zajmujących się  tematyką Otwartych Danych i do tej pory z sukcesem rozwija platformy otwartych danych w Gdańsku i w Warszawie.

Dr Sebastian Grabowski
Dr Sebastian Grabowski

Przeszkolił licznych parlamentarzystów oraz kandydatów na posłów, senatorów oraz radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przygotowywał również strategie komunikacyjne dla partii politycznych i komitetów wyborczych. Ekspert w projektach międzynarodowych dotyczących komunikacji politycznej i wyborów, współpracujący m.in. z OBWE w zakresie budowy i rozwoju partii politycznych, organizacji pozarządowych i komunikacji politycznej w krajach Europy, Azji Centralnej i Afryki Północnej.

Dr Sergiusz Trzeciak
Dr Sergiusz Trzeciak

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie. Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie.

Miłosz Brzeziński
Miłosz Brzeziński

Doświadczony konsultant w przedmiocie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, kierował szeregiem analiz ekonomiczno–prawnych, prowadził postępowania przed Komisją Europejską i UOKiK. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej oraz ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego.

Maciej Fornalczyk
Maciej Fornalczyk

Związany z branżą nowych technologii od 1998 roku. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych kilku spółek internetowych. Był pełnomocnikiem zarządu ds. produktu i marketingu w Nasza Klasa Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu i współzałożycielem Interaktywnie.com (Grupa Money.pl). W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora marketingu w Pionie Internet w Agora SA. Wcześniej związany z Grupą PZU, a w latach 2000-2002 z inkubatorem internetowym e-Katalyst SA. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru digital dla klientów z branż internet, media, lifestyle,  finanse, retail, energetyka, FMCG, telco, logistyka.

Dominik Kaznowski
Dominik Kaznowski

Edukator biznesu: trener, coach, doradca, mówca motywacyjny i nauczyciel akademicki. W latach 1996-2003 związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, pracując na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży i Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, a także piastując funkcję Członka Zarządu w spółkach Holdingu.

Krzysztof Manthey
Krzysztof Manthey

Kontakt

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 31 lub 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Rekrutacja: do 10 października 2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Rozpoczęcie zajęć: 19 października 2024 r.

Terminy zjazdów 1 rok:

19-20/10/2024
16-17, 30/11/2024
1/12/2024
11-12/01/2025
1-2/02/2025
15-16/03/2025
5-6/04/2025
10-11/05/2025
7-8/06/2025

Program studiów skierowany jest do osób na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za kontrolę i aktywne zarządzanie firmą, a także do osób planujących i podejmujących decyzje strategiczne w sferze działalności finansowej firmy. Kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie, wymagane jest minimalne doświadczenie zawodowe 5 lat.

Organizacja zajęć:
Studia EDBA trwają dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele w godz. 9-18 zgodnie z podanymi harmonogramami zajęć. W ramach studiów będzie zorganizowanych 18 zjazdów.