Wykładowcy

Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN

Dr hab., prof. INE PAN, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Obszar naukowych zainte­resowań: problematyka rynku pracy i makroeko­nomia, w szczególności determinanty popytu na pracę oraz wynagrodzeń. Autor publikacji z zakresu problematyki rynku pracy, m.in. książki: Handel międzynarodowy a zatrudnienie i płace. Teoria i polskie doświadczenia. Wyróżniony w konkursie prezesa NPB na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Bank i Kredyt w 2016 roku. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładał mikro i makroekonomię oraz politykę gospodarczą na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Kierował pracami zespołu makroekonomiczne­go przygotowującego Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie, który zawierał prognozy najważ­niejszych wskaźników makroekonomicznych oraz analizował bieżącą sytuację gospodarczą Polski. Był redaktorem naczelnym czasopisma Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe oraz kwartalnika Studia Ekonomiczne. Pełnił funkcję dziekana i prorektora w Wyższej Szkole ZarządzaniaPolish Open University. Obecnie jest zastępcą dyrektora ds. naukowych INE PAN, kierownikiem Zakładu Gospodarki Światowej INE PAN oraz kierownikiem studiów EDBA w INE PAN. Prywatnie miłośnik fotografii i podróży, interesuje się historią.

Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN

Radca Prawny specjalizujący się w obszarze rynków kapitałowych i prawa spółek. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji UW, Centrum Prawa Amerykańskiego UW, EMBA na University of Minnesota. Od połowy 2014 r. pełni funkcję Prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów (najstarszego IoD w Europie Środkowo – Wschodniej). Wcześniej przez ponad 6 lat odpowiadała za budowanie praktyki rynków kapitałowych w CMS Cameron McKenna (Warszawa i Londyn) oraz PwC Legal. Pracowała jako prawnik w departamencie transakcji i rynków kapitałowych w White & Case, a także, w departamencie prawnym Komisji Nadzoru Finansowego (2001-2006).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w Polsce i za granicą (Londyn, Budapeszt, Sofia, Kijów) dla zarządów spółek oraz wykładów m.in. dla PID, SEG, Fundacji im. Lesława Pagi oraz ZMiD.

Członek Okręgowej Izby Radów Prawnych w Warszawie, członek Komitetu Dobrych Praktyk GPW (od 2013 r.), członek Kapituły Gazety Prawnej „Wizjonerzy” (od 2014 r.), członek Kapituły Medalu KIBR (od 2014 r.). Współautorka publikacji z zakresu praw i obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych oraz obrotu papierami wartościowymi.

Beata Binek
Prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

Prof. dr hab. Andrzej Blikle
Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Miłosz Brzeziński

Profesor nauk ekonomicznych, magister fizyki. Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (od 2012 roku). Członek Rady Doskonałości Naukowej (wcześniej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów). Autor ponad 210 publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (obszary zainteresowań: zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, teoria firmy, CSR, innowacje, Przemysł 4.0). Dwudziestotrzyletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania (udział w ponad 120 projektach, głównie w obszarach zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, między innymi dla ORLEN, LOTOS, ENEA, ENERGA, PGE, PKO BP, SANTANDER, ING, KGHM).

prof. dr hab. Szymon Cyfert
Dr hab. Anna Fornalczyk

Absolwentka UŁ Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego,  partner firmy doradczej COMPER FORNALCZYK I WSPÓLNICY SP. J. zajmującej się ochroną konkurencji (praktyki antykonkurencyjne, fuzje i przejęcia) i pomocą publiczną dla przedsiębiorców. Pracownik akademicki w UŁ (1968-2002), WSB-NLU w Nowym Sączu (2003-2008) i PŁ (2008-2013). Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikroekonomii stosowanej, ekonomii prawa konkurencji w kontekście restrukturyzacji, prywatyzacji, demonopolizacji, pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej. W latach 1990-1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach stowarzyszeniowych Polski z Unią Europejską, a po stowarzyszeniu kierowała procesem harmonizacji polskiego prawa konkurencji i pomocy publicznej do standardów wspólnotowych. W latach 2005-2014 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego. Od 2004 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego „Dr Irena Eris” a od 2001 w Radzie Dyrektorów Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest konsultantem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW oraz autorką licznych publikacji, w tym artykułów dotyczących polityki i prawa konkurencji oraz książki pt. Biznes a ochrona konkurencji wydanej w 2007 roku (drugie wydanie 2012 rok).

Dr hab. Anna Fornalczyk
Dr Sebastian Grabowski

Absolwent  Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktorat Wydziału Dziennikarstwa, Informacji  i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Ekosystemów Informacyjnych, Otwartych Danych oraz  Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Wykładowca w  Instytucie  Przeciębiorczości  na Wydziałe Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,  gdzie zajmuje się tematyką  Crowdsourcingu, jego efekty pracy dydaktycznej mogą doświadczać mieszkańcy Krakowa spacerując po „Ogrodzie dla Motylu” czy też oglądają „Mural Liberator” na Zabłociu.  Projekt te są innowatorskim połączniem pracy dydaktycznej oraz eksperymentowania w „żywej” przestrzeni społecznej Krakowa. Od kilku lat związany również  z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie gdzie jest Członek Rady Społecznej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz z Politechniką Warszawską, Wydziałem Matematyki  i Nauk Informacyjnych gdzie zasiada w Radzie Pracodawców.

Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości oraz nowych technologii w miastach polskich, gdzie min. przy współpracy z samorządami  Polski  oraz Litwy w roku 2019, fundacja ustanowiła Rekord Guinnessa.  ArchitectsPL należy do Polskich prekursorów zajmujących się  tematyką Otwartych Danych i do tej pory z sukcesem rozwija platformy otwartych danych w Gdańsku i w Warszawie.

W roku 2017 wyróżniony przez Polska Izbę Informatyki i Telekomunikacji tytułem Cyfrowa Osobowość roku 2017 w Polsce.

Zawodowo od 18 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor  Internetu Rzeczy i Zaawansowanych Technologii Orange Polska. W ramach struktur Orange  pełnił szereg funkcji merytorycznych związanych z rozwojem branży ICT w Polsce i na Świecie, do najciekawszych należą  Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Orang e Polska, Dyrektor Platforma Usługowych i Middleware Orange Labs  oraz  API Transformation Leader  for Europe . Najciekawsze projekty w jakich brał udział to min:  BIHAPI www.bihapi.pl, największa Polska inicjatywa otwierająca samorządy polskie nagrodzona, nagrodą specjalną jako najlepszy projekt Smart City w 2016 roku. „Dane po warszawsku” projekt zrealizowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzięki któremu zostało udostępnionych w Warszawie ponad 230 zbiorów otwartych danych reprezentujących Miasto St. Warszawę. Twórca jednej z najbardziej popularnych nazw marketingowych „ZETAFON”

Dr Sebastian Grabowski
Dr. hab. Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

Dr. hab. Bartosz Grucza
Dr hab. Magdalena Kachniewska

dr hab. Magdalena Kachniewska – Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH. W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.
Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).
Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).
Doradca organizacji turystycznych oraz podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy. Członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.
Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania w turystyce.

Dr hab. Magdalena Kachniewska
Dominik Kaznowski

Związany z branżą nowych technologii od 1998 roku. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych kilku spółek internetowych. Był pełnomocnikiem zarządu ds. produktu i marketingu w Nasza Klasa Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu i współzałożycielem Interaktywnie.com (Grupa Money.pl). W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora marketingu w Pionie Internet w Agora SA. Wcześniej związany z Grupą PZU, a w latach 2000-2002 z inkubatorem internetowym e-Katalyst SA. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru digital dla klientów z branż internet, media, lifestyle,  finanse, retail, energetyka, FMCG, telco, logistyka.

Od 2009 roku jest wykładowcą akademickim na kierunkach związanymi z nowymi mediami. Współpracował m.in. z Collegium CivitasUniwersytetem im. Adama MickiewiczaAkademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem WrocławskimAkademią Leona Koźmińskiego, WSE in. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.

Laureat wielu nagród branżowych. W 2008 wyróżniony tytułem Człowieka Roku Polskiego Internetu.

Od 2003 do 2008 roku związany ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska najpierw jako wiceprezes, a następnie jako przewodniczący rady nadzorczej. Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polskich Badań Internetu. W latach 2013-2014 był przewodniczącym rady Fundacji PWN. Autor kilku książek poświęconych internetowi i nowym mediom. Autor bloga networkeddigital.com. Założyciel firmy specjalizującej się w strategiach cyfrowych – Digital We (www.digitalwe.pl).

Dominik Kaznowski
Krzysztof Manthey

Ekspert w dziedzinie komunikacji, negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, przywództwa i zarządzania ludźmi. Doświadczony trener biznesu, coach i konsultant. Humanista, socjolog. Praktyk zarządzania i pracy z klientem.
Na przełomie milleniów związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, jako Dyrektor Sprzedaży i Regionalny Dyrektor Sprzedaży, a także Członek Zarządu w spółkach Holdingu.  Od 2004 roku pod własną marką pomaga ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami. 
Na co dzień pracuje między innymi z branżą farmaceutyczną, paliwową i logistyczną, przemysłem nowych technologii, handlem, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, branżą medyczną, mediami i firmami reklamowymi, oraz wieloma, wieloma innymi (www.manthey.pl).
Od 2006 roku nauczyciel akademicki w warszawskim Collegium Civitas, a od 2014 roku także w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (eMBA i eDBA)..”

Krzysztof Manthey
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – kierownik Zakładu) Kierownik studiów podyplomowych “Wycena nieruchomości” oraz “Zarządzanie Nieruchomościami” w SGH. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus”. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Od 2011 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.  Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim

Tytuł profesora otrzymała w 2012 roku. Kieruje cyklem konwersatoriów “Czwartki u Ekonomistów” – otwartych debat, nagrywanych (stenogramy) i komentowanych, realizowanym od 2006 roku. Od 1998 kierownik corocznego, dwutygodniowego, polsko-niemieckiego seminarium odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (GESW) na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej. Przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013) i VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (2007) oraz redaktor naukowy i współautor materiałów kongresowych. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Członek Narodowej Rady Rozwoju. Specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka ponad 200 publikacji na ten temat.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Dr hab. Natalia Potoczek, prof. INE PAN

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, socjolog. Adiunkt Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) oraz kierownik Pracowni Analiz Procesowych i Sieciowych (INE PAN. Jako redaktor oraz recenzent pracuje na rzecz czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). Aktywnie działa na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i sferą publiczną. Zrealizowała klika staży naukowych w przedsiębiorstwach, uczestnicząc między innymi w projektach prowadzonych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Realizuje projekty naukowe, konsultingowe i dydaktyczne: we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; w ramach konferencji naukowej: „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów” z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN oraz z ramienia JEMI z Instytutem Badań Systemowych PAN w ramach konferencji „Nowe koncepcje modelowania procesów oraz wdrożeń zarządzania procesowego”. W pracy badawczej i konsultingowej łączy wiedzę i wieloletnie doświadczenia w dwóch nurtach badawczych: Business Process Management oraz Human Resource Management. Ostatni projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki zakończyła monografią pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo, opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dr hab. Natalia Potoczek, prof. INE PAN
Dr hab. Mariusz Próchniak

Ur. 19.09.1979 r. w Warszawie. W 2015 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (tytuł osiągnięcia naukowego – powiązany tematycznie cykl publikacji): Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. W latach 1997-2002 studiowałem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne (dyplom z wyróżnieniem). Pracuję w SGH od 2002 r. – początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt, a od 2017 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Moje zainteresowania naukowe obejmują makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją. Jestem autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt. Uczestniczę obecnie w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz jednego projektu badawczego z Narodowego Banku Polskiego. Mam duże doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć obejmujących szeroko rozumianą mikro- i makroekonomię na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych (w tym MBA).

Dr hab. Mariusz Próchniak
Dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

Dr hab. Waldemar Rogowski
Dr hab. Tomasz Szanciło

Jest wykładowcą łączącym praktykę sądowniczą z działalnością akademicką. Doktor habilitowany nauk prawnych, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wieloletni nauczyciel akademicki oraz wykładowca prawa cywilnego, prawa gospodarczego i postępowania cywilnego w uczelni wyższej, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi również szkolenia z tych dziedzin prawa dla różnego rodzaju instytucji.

Autor kilkudziesięciu publikacji prawniczych, w tym monografii „Formy prowadzenia działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne” i „Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych” oraz komentarza do ustawy – Prawo przewozowe.

Od kilkunastu lat orzeka w sprawach gospodarczych, aktualnie jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VII Gospodarczy.

Dr hab. Tomasz Szanciło
Dr Sergiusz Trzeciak

Ph.D w zakresie stosunków międzynarodowych, specjalista do spraw marketingu politycznego, wizerunku publicznego i public affairs, konsultant i trener z międzynarodowym doświadczeniem. Stopień doktora uzyskał w London School of Economics and Political Science. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawo konstytucyjne porównawcze na Central European University w Budapeszcie. Stypendysta Oxford University (St. Antony’s College). Od 1997 r. pracuje jako konsultant polityczny i specjalista od marketingu politycznego. Przeszkolił licznych parlamentarzystów oraz kandydatów na posłów, senatorów oraz radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przygotowywał również strategie komunikacyjne dla partii politycznych i komitetów wyborczych. Ekspert w projektach międzynarodowych dotyczących komunikacji politycznej i wyborów, współpracujący m.in. z OBWE w zakresie budowy i rozwoju partii politycznych, organizacji pozarządowych i komunikacji politycznej w krajach Europy, Azji Centralnej i Afryki Północnej. Główny obszar jego badań to komunikacja polityczna, marketing politycznych, personal branding, analiza polityki krajowej i zagranicznej. W latach 2006-2008 Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego. Komentator polityczny w mediach krajowych i zagranicznych.

Dr Sergiusz Trzeciak
Dr Krzysztof Tymicki

Socjolog, demograf i badacz społeczny. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych i marketingowych zarówno w ujęciu jakościowym oraz ilościowym. Wykładowca SGH i UW. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań jakościowych oraz ilościowych zdobywał podczas pracy w agencjach badania rynku oraz działach badawczych międzynarodowych korporacji takich jak Unilever czy Bristol-Myers Squibb. Uczestniczył w wielu projektach „społecznych”, takich jak np. ewaluacja efektywności wdrożenia programów finansowanych z European Social Found czy badania poświęcone ocenie jakości i zadowolenia z życia mieszkańców Polski.

Dr Krzysztof Tymicki
Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Redaktor naukowy kilkunastu monografii, autorka trzech książek, artykułów z zakresu analizy sieci organizacyjnej, zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego, modeli biznesu. Od 2011 założycielka i Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). W 2010 roku jej książka zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” wydana w CH&Beck w Warszawie otrzymała nagrodę naukową w kategorii „Monografie” przyznaną przez KNOiZ Polskiej Akademii Nauk. Kierownik projektu m.in. w ramach Narodowego Centrum Nauki SONATA oraz badacz 7 Ramowego Programu UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”.

Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN
Dr hab. Bartosz Witkowski

Pracownik Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i innych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych panelowych. Wieloletni dydaktyk (SGH, PW, PAN), wykładał m.in. Ekonometrię stosowanąBadania operacyjneRozkłady szkodowościAnalizę danych w STATAMikroekonometrię, Analizę szeregów czasowych, Modelowanie Ekonometryczne. Autor i współautor blisko 60 publikacji naukowych, w tym na temat szkód w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych i ekonometrii panelowej. Prowadził szkolenia i brał udział w projektach na zlecenie wielu firm i organizacji, w tym Narodowego Banku Polskiego, Banku Światowego, Poczty Polskiej, PZU, UFG, ministerstw i banków komercyjnych. Prywatnie miłośnik podróży i rozwiązywania łamigłówek, mąż jednej żony i ojciec trójki dzieci.

Dr hab. Bartosz Witkowski