Wykładowcy

Radca Prawny specjalizujący się w obszarze rynków kapitałowych i prawa spółek. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji UW, Centrum Prawa Amerykańskiego UW, EMBA na University of Minnesota. Od połowy 2014 r. pełni funkcję Prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów (najstarszego IoD w Europie Środkowo – Wschodniej). Wcześniej przez ponad 6 lat odpowiadała za budowanie praktyki rynków kapitałowych w CMS Cameron McKenna (Warszawa i Londyn) oraz PwC Legal. Pracowała jako prawnik w departamencie transakcji i rynków kapitałowych w White & Case, a także, w departamencie prawnym Komisji Nadzoru Finansowego (2001-2006).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w Polsce i za granicą (Londyn, Budapeszt, Sofia, Kijów) dla zarządów spółek oraz wykładów m.in. dla PID, SEG, Fundacji im. Lesława Pagi oraz ZMiD.

Członek Okręgowej Izby Radów Prawnych w Warszawie, członek Komitetu Dobrych Praktyk GPW (od 2013 r.), członek Kapituły Gazety Prawnej „Wizjonerzy” (od 2014 r.), członek Kapituły Medalu KIBR (od 2014 r.). Współautorka publikacji z zakresu praw i obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych oraz obrotu papierami wartościowymi.

mgr Beata Binek
Prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

Prof. dr hab. Andrzej Blikle
Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”, „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Miłosz Brzeziński
Prof. dr hab. Ryszard Bugaj

Ekonomista, publicysta i aktywny uczestnik życia politycznego. Był doradcą NSZZ “Solidarność”, uczestnikiem obrad okrągłego stołu, posłem na Sejm, doradcą ekonomicznym prezydenta RP, prezesa NBP i PKO BP. Jest autorem licznych publikacji z zakresu transformacji systemowej polskiej gospodarki i finansów publicznych, m.in. Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności.

Prof. dr hab. Ryszard Bugaj
dr hab. Joanna Cygler

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od lat jest zaliczana do najlepszych wykładowców w SGH (TOP 10). Jej habilitacja (Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne) została uznana przez Komitet Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk za najlepszą obronioną w latach 2007-2009. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu), instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), instytutami badawczymi (Instytut Lotnictwa), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym. Inicjatorka i koordynatorka kilku międzynarodowych projektów badawczych (np. współpraca Instytutu Lotnictwa z NIAS – Nevada –  w obszarze bezzałogowych systemów latających)

dr hab. Joanna Cygler
Prof. dr hab. Anna Fornalczyk

Absolwentka UŁ Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego,  partner firmy doradczej COMPER FORNALCZYK I WSPÓLNICY SP. J. zajmującej się ochroną konkurencji (praktyki antykonkurencyjne, fuzje i przejęcia) i pomocą publiczną dla przedsiębiorców. Pracownik akademicki w UŁ (1968-2002), WSB-NLU w Nowym Sączu (2003-2008) i PŁ (2008-2013). Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikroekonomii stosowanej, ekonomii prawa konkurencji w kontekście restrukturyzacji, prywatyzacji, demonopolizacji, pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej. W latach 1990-1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach stowarzyszeniowych Polski z Unią Europejską, a po stowarzyszeniu kierowała procesem harmonizacji polskiego prawa konkurencji i pomocy publicznej do standardów wspólnotowych. W latach 2005-2014 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego. Od 2004 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego „Dr Irena Eris” a od 2001 w Radzie Dyrektorów Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest konsultantem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW oraz autorką licznych publikacji, w tym artykułów dotyczących polityki i prawa konkurencji oraz książki pt. Biznes a ochrona konkurencji wydanej w 2007 roku (drugie wydanie 2012 rok).

Prof. dr hab. Anna Fornalczyk
Witold Grostal

Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP. Absolwent SGH w Warszawie, studiował także na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. Odbył szkolenia z makroekonomii, finansów oraz bankowości centralnej m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, Europejskim Banku Centralnym, Banku Anglii oraz Narodowym Banku Szwajcarii. W NBP kieruje zespołem ekonomistów odpowiedzialnych za opracowanie kluczowych dokumentów dotyczących strategii i komunikacji polityki pieniężnej NBP (Założenia polityki pieniężnej, Sprawozdanie z wykonania polityki pieniężnej, Raport o inflacji itp.). Przygotowuje materiały analityczne dotyczące polityki pieniężnej w Polsce i za granicą. Bierze czynny udział w posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej.

Witold Grostal
Dominik Kaznowski

Związany z branżą nowych technologii od 1998 roku. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych kilku spółek internetowych. Był pełnomocnikiem zarządu ds. produktu i marketingu w Nasza Klasa Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu i współzałożycielem Interaktywnie.com (Grupa Money.pl). W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora marketingu w Pionie Internet w Agora SA. Wcześniej związany z Grupą PZU, a w latach 2000-2002 z inkubatorem internetowym e-Katalyst SA. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru digital dla klientów z branż internet, media, lifestyle,  finanse, retail, energetyka, FMCG, telco, logistyka.

Od 2009 roku jest wykładowcą akademickim na kierunkach związanymi z nowymi mediami. Współpracował m.in. z Collegium CivitasUniwersytetem im. Adama MickiewiczaAkademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem WrocławskimAkademią Leona Koźmińskiego, WSE in. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.

Laureat wielu nagród branżowych. W 2008 wyróżniony tytułem Człowieka Roku Polskiego Internetu.

Od 2003 do 2008 roku związany ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska najpierw jako wiceprezes, a następnie jako przewodniczący rady nadzorczej. Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polskich Badań Internetu. W latach 2013-2014 był przewodniczącym rady Fundacji PWN. Autor kilku książek poświęconych internetowi i nowym mediom. Autor bloga networkeddigital.com. Założyciel firmy specjalizującej się w strategiach cyfrowych – Digital We (www.digitalwe.pl).

Dominik Kaznowski
Marek Kowalczyk

Wraz z zespołem pomógł zrealizować w terminie największy projekcie IPO w Europie: przygotowanie PGE SA do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych (warty 2 miliardy dolarów projekt w który zaangażowane było ok. 2000 osób zakończono w „niemożliwym” czasie 7 miesięcy).

Przedsiębiorca, konsultant, wydawca, wykładowca akademicki. Prezes MANDARINE Project Partners i partner w wydawnictwie MINT Books, specjalizującym się w książkach w zakresie teorii ograniczeń Goldratta.

Był członkiem panelu głównego Narodowego Programu Rozwoju Technologii Nowoczesnych Materiałów i Rady Ekspertów THINKTANK. Posiada certyfikat Theory of Constraints International Certification Organization w zakresie zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego; należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Organizator trzech edycji TEDxWSB. W lecie 2010 wystąpił na TEDxPoznan z prezentacją „Jak zrealizować projekt na czas”.

Marek Kowalczyk
Krzysztof Manthey

Edukator biznesu: trener, coach, doradca, mówca motywacyjny i nauczyciel akademicki. Jest praktykiem zarządzania i pracy z klientem – w latach 1996-2003 związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, pracując na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży i Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, a także piastując funkcję Członka Zarządu w spółkach Holdingu. Pomysłodawca, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych “Przywództwo generacyjne” w Collegium Civitas, wykładowca w programie studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, motywacją i motywowaniem, etyką w pracy menadżera, budowaniem i rozwojem zespołów. Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuje zajmując się także komunikacją, perswazją i wywieraniem wpływu: komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami, prezentowaniem i wystąpieniami publicznymi, budowaniem i rozwojem relacji w biznesie. Trener w certyfikowanym programie Rady Europy „Przywództwo w samorządzie lokalnym”. Członek Rady Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.”

Krzysztof Manthey
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – kierownik Zakładu) Kierownik studiów podyplomowych “Wycena nieruchomości” oraz “Zarządzanie Nieruchomościami” w SGH. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus”. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Od 2011 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.  Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim

Tytuł profesora otrzymała w 2012 roku. Kieruje cyklem konwersatoriów “Czwartki u Ekonomistów” – otwartych debat, nagrywanych (stenogramy) i komentowanych, realizowanym od 2006 roku. Od 1998 kierownik corocznego, dwutygodniowego, polsko-niemieckiego seminarium odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (GESW) na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej. Przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013) i VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (2007) oraz redaktor naukowy i współautor materiałów kongresowych. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Członek Narodowej Rady Rozwoju. Specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka ponad 200 publikacji na ten temat.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
dr hab. Mariusz Próchniak

Ur. 19.09.1979 r. w Warszawie. W 2015 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (tytuł osiągnięcia naukowego – powiązany tematycznie cykl publikacji): Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. W latach 1997-2002 studiowałem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne (dyplom z wyróżnieniem). Pracuję w SGH od 2002 r. – początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt, a od 2017 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Moje zainteresowania naukowe obejmują makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją. Jestem autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt. Uczestniczę obecnie w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz jednego projektu badawczego z Narodowego Banku Polskiego. Mam duże doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć obejmujących szeroko rozumianą mikro- i makroekonomię na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych (w tym MBA).

dr hab. Mariusz Próchniak
Prof. dr hab. Andrzej T. Szablewski

Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także książkowych, poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Uczestniczył lub kierował kilkunastoma projektami badawczymi, w tym także projektami finansowanymi przez UE. Do najważniejszych w ostatnich latach publikacji książkowych zaliczyć należy: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, „Monografie” nr 12. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, DiG, Łódź-Warszawa, 2003 oraz Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Wyd. Key Text, Warszawa, 2012.

Przez wiele lat pracę naukowo-badawczą w obszarze rynkowych przekształceń w sektorach energetycznych łączył z działalnością ekspercko-doradczą na rzecz różnych instytucji publicznych. Był kolejno: doradcą Prezesa Urzędu Antymonopolowego w kwestiach restrukturyzacji sektora energetycznego; doradcą ds. regulacji energetyki w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, i w tym okresie uczestnikiem procesu tworzenia pierwszej ustawy Prawo energetyczne; doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, doradcą Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej; doradcą ds. bezpieczeństwa energetycznego Premiera RP.

Obecnie jest Dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej T. Szablewski
Prof. dr hab. Tomasz Szanciło

Jest wykładowcą łączącym praktykę sądowniczą z działalnością akademicką. Doktor habilitowany nauk prawnych, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wieloletni nauczyciel akademicki oraz wykładowca prawa cywilnego, prawa gospodarczego i postępowania cywilnego w uczelni wyższej, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi również szkolenia z tych dziedzin prawa dla różnego rodzaju instytucji.

Autor kilkudziesięciu publikacji prawniczych, w tym monografii „Formy prowadzenia działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne” i „Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych” oraz komentarza do ustawy – Prawo przewozowe.

Od kilkunastu lat orzeka w sprawach gospodarczych, aktualnie jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VII Gospodarczy.

Prof. dr hab. Tomasz Szanciło
Dr Sergiusz Trzeciak

Ph.D w zakresie stosunków międzynarodowych, specjalista do spraw marketingu politycznego, wizerunku publicznego i public affairs, konsultant i trener z międzynarodowym doświadczeniem. Stopień doktora uzyskał w London School of Economics and Political Science. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawo konstytucyjne porównawcze na Central European University w Budapeszcie. Stypendysta Oxford University (St. Antony’s College). Od 1997 r. pracuje jako konsultant polityczny i specjalista od marketingu politycznego. Przeszkolił licznych parlamentarzystów oraz kandydatów na posłów, senatorów oraz radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przygotowywał również strategie komunikacyjne dla partii politycznych i komitetów wyborczych. Ekspert w projektach międzynarodowych dotyczących komunikacji politycznej i wyborów, współpracujący m.in. z OBWE w zakresie budowy i rozwoju partii politycznych, organizacji pozarządowych i komunikacji politycznej w krajach Europy, Azji Centralnej i Afryki Północnej. Główny obszar jego badań to komunikacja polityczna, marketing politycznych, personal branding, analiza polityki krajowej i zagranicznej. W latach 2006-2008 Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego. Komentator polityczny w mediach krajowych i zagranicznych.

Dr Sergiusz Trzeciak
Dr Krzysztof Tymicki

Socjolog, demograf i badacz społeczny. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych i marketingowych zarówno w ujęciu jakościowym oraz ilościowym. Wykładowca SGH i UW. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań jakościowych oraz ilościowych zdobywał podczas pracy w agencjach badania rynku oraz działach badawczych międzynarodowych korporacji takich jak Unilever czy Bristol-Myers Squibb. Uczestniczył w wielu projektach „społecznych”, takich jak np. ewaluacja efektywności wdrożenia programów finansowanych z European Social Found czy badania poświęcone ocenie jakości i zadowolenia z życia mieszkańców Polski.

Dr Krzysztof Tymicki
dr hab. Bartosz Witkowski

Pracownik Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i innych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych panelowych. Wieloletni dydaktyk (SGH, PW, PAN), wykładał m.in. Ekonometrię stosowanąBadania operacyjneRozkłady szkodowościAnalizę danych w STATAMikroekonometrię, Analizę szeregów czasowych, Modelowanie Ekonometryczne. Autor i współautor blisko 60 publikacji naukowych, w tym na temat szkód w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych i ekonometrii panelowej. Prowadził szkolenia i brał udział w projektach na zlecenie wielu firm i organizacji, w tym Narodowego Banku Polskiego, Banku Światowego, Poczty Polskiej, PZU, UFG, ministerstw i banków komercyjnych. Prywatnie miłośnik podróży i rozwiązywania łamigłówek, mąż jednej żony i ojciec trójki dzieci.

dr hab. Bartosz Witkowski