kobieta_hd

Executive Doctor

of Business Administration

wiedza menedżerów jutra!

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

W dzisiejszych czasach najważniejszymi zasobami przedsiębiorstw są wiedza i talent pracowników. To dzięki nim organizacje generują pomysły umożliwiające im rozwój w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Nowoczesne zarządzanie to nowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska, mogą być innowatorami.

Studia “Executive Doctor of Business Administration” w INE PAN to odpowiedź na wszystkie kluczowe problemy współczesnego zarządzania, począwszy od jego miękkich aspektów, takich jak przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja, selekcja i motywowanie pracowników, poprzez zachowanie konsumentów, marketing nowych mediów, zarządzanie finansami i ryzykiem w przedsiębiorstwie, a kończąc na najlepszych wzorcach zarządzania strategicznego dużymi organizacjami i zarządzania w kryzysie.

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „EDBA” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów DBA w Polsce.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    “EDBA” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Wybitni wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Członek Europejskiej Akademii Nauk oraz blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej.  “Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

Prof. dr hab. Andrzej Blikle
Prof. dr hab. Andrzej Blikle

Ph.D, wykładowca SGH, biegły Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Doktorat z finansów oraz magisterium z bankowości i finansów na Uniwesrytecie Walijskim (Wielka Brytania); magisterium z ekonomii w SGH. Wykładał w Wielkiej Brytanii na University of Wales (1992-1995), University of Bangor (2009), University of Sussex (2010). Pracował w bankowości inwestycyjnej w Polsce i w Wielkiej Brytanii; regularny kontakt z zarządzającymi największych światowych funduszy inwestycyjnych oraz z członkami zarządów firm rynków wschodzących. Wielokrotny laureat nagród dla najlepszych wykładowców, m.in. TOP 10 najlepszych wykładowców SGH. Autor ponad 100 raportów analitycznych, zawierających rekomendacje inwestycyjne oraz wycenę polskich i zagranicznych spółek giełdowych.

Dr hab. Tomasz Berent
Dr hab. Tomasz Berent

ekonomista, publicysta i aktywny uczestnik życia politycznego. Był doradcą NSZZ “Solidarność”, uczestnikiem obrad okrągłego stołu, posłem na Sejm, doradcą ekonomicznym prezydenta RP, prezesa NBP i PKO BP. Jest autorem licznych publikacji z zakresu transformacji systemowej polskiej gospodarki i finansów publicznych, m.in. Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności.

Prof. dr hab. Ryszard Bugaj

Kontakt

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 31 lub 535 006 790
e-mail: dhabur@inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Rekrutacja: do 20 września 2020 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki

Program studiów skierowany jest do osób na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za kontrolę i aktywne zarządzanie firmą, a także do osób planujących i podejmujących decyzje strategiczne w sferze działalności finansowej firmy. Kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie, wymagane jest minimalne doświadczenie zawodowe 5 lat.

Organizacja zajęć:
Studia EDBA trwają dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele zgodnie z podanymi harmonogramami zajęć. W ramach studiów będzie zorganizowanych 20 zjazdów. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 16 godzin.